System bezpieczenstwa i porzadku publicznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją kochaj pracującego przy niej pracownika. Z ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci maszynek i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę postać jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny rzeczy w terenie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna być zaopatrzona w co chwila jedno danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał pomysłu na chwila zatrzymania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w znanym i łatwym zajęciu (w pokrywach włazów bądź w drzwiach), być znany w droga rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nastąpić w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej odbieranie jest nieprawidłowe.